perfectlift logo

Znajdować więcej niż się utraciło

Elias Canetti