Kliniki Perfectlift to Podmioty lecznicze. Pracujemy normalnie, w pełnym reżimie sanitarnym. Wszyscy pracownicy Klinik są zaszczepieni podwójną dawką szczepionki przeciw COVID-19.
perfectlift logo

Znajdować więcej niż się utraciło

Elias Canetti